Daadkrachtig en vrij leven vanuit je hart!
                                        

Wmo:

De Wmo staat voor de Wet Maatschappelijke ondersteuning. Maatschappelijke begeleiding in de Wmo, biedt de mogelijkheid om burgers de gelegenheid te geven om beroep te doen bij de gemeente voor maatschappelijke begeleiding. Het gaat om mensen met een lichte verstandelijke handicap, ouderen met beginnende dementie, mensen met psychische klachten in de ruimste zin. Kwetsbare mensen, die uitstekend kunnen functioneren met een beetje begeleiding. De Wmo stelt gemeenten voor de uitdaging maatschappelijke begeleiding te bieden aan deze kwetsbare doelgroepen. Maar, wie zijn het? Hoe kunnen zij worden bereikt? Hoe kunt u gebruik maken van bestaande diensten en maatschappelijke structuren om aan de behoefte van deze doelgroepen tegemoet te komen? My Choice My Life helpt u deze vragen te beantwoorden. Wij hebben ruime ervaring in het opsporen van moeilijk bereikbare doelgroepen. Een breed netwerk in zorg en welzijn stelt ons in staat om samen met u de juiste diensten en producten te bepalen. Wij helpen u met de organisatie en uitvoering van deze diensten. Dit bieden wij in de talen Nederlands, Turks en Arabisch.

 

Voorbeeld:

Scholing Onze zoon heeft een lichte psychiatrische aandoening en woont zelfstandig. Dat gaat prima, als hij regelmatig hulp krijgt om zijn huishouden te organiseren. Er komt nu iemand om te poetsen. Maar hij heeft eigenlijk iemand nodig die hem een steuntje in de rug geeft. Dat willen we zelf wel doen, maar geen idee hoe dat moet. 

Ik spreek geen Nederlands, heb problemen en weet niet hoe ik deze problemen kan aanpakken en welke stappen ik hiervoor moet nemen. 

Doelgroepen

Wie hebben maatschappelijke ondersteuning nodig? Wij noemen een aantal doelgroepen:

-      ouderen met beginnende ouderdomsklachten 

-      volwassenen met een chronische handicap 

-      volwassenen met een lichte psychische of verstandelijke beperking 

-      jongeren met lichte gedragsproblemen 

-      kinderen met lichte beperkingen waarbij de ouders ontlast moeten worden

-   burn-out

Zij zoeken maatschappelijke begeleiding bij het leggen van contacten met vrienden of relaties, het regelen van geldzaken, het doen van boodschappen, sporten of het vinden van werk.

 

Wat kan My Choice My Life voor u doen? 

In beeld brengen van de doelgroepen in uw gemeente Wij definiëren voor u de doelgroepen in uw gemeente en leggen de contacten met moeilijk bereikbare doelgroepen. Bijvoorbeeld via de methode:

-      Present zijn: bereiken en betrekken van allochtone vrouwen 

-      Brainzone:    bereiken en betrekken van mensen met een licht verstandelijke handicap 

-      Peer consultatie: bereiken en betrekken van mensen met psychische problemen

 

Formuleren van beleid 

Wij formuleren op basis van concrete gegevens en in relatie tot het Wmo beleidskader, de uitgangspunten voor maatschappelijke begeleiding in uw gemeente.  

Uitvoeren van beleid 

Wij brengen samen met u en de maatschappelijke organisaties beleid in praktijk op het gebied van zelfmanagement, versterking van burgerschap en samenleving en empowerment van kwetsbare burgers. Onze expertise en ervaring kunnen wij inzetten binnen een project ‘maatschappelijke begeleiding’ binnen uw gemeente. 

Meer informatie? Meer weten over onze activiteiten op het gebied van maatschappelijke begeleiding? Neem vrijblijvend contact op met: My Choice My Life  

E-mailen
Bellen