Daadkrachtig en vrij leven vanuit je hart!
                                        

Wat is huiselijk geweld?

Huiselijk geweld wordt door iemand uit de huiselijke kring gepleegd. Het kan gaan om de (ex)partner, familie of een huisvriend. Dit kan ontstaan door verschillen in cultuur waarin je bent opgegroeid en de cultuur waar je nu in leeft. Het is moeilijk te geloven dat familie of naasten je pijn doen. Soms moet je dreigementen wel serieus nemen. Huiselijk geweld kan zowel fysiek als mentaal zijn, bijvoorbeeld:

  • Lichamelijk geweld, mishandeling en (seksueel) misbruik
  • Vernedering, psychische druk, bedreiging
  • Verwaarlozing
  • Afkeuring van persoonlijke (partner) keuzes
  • Thuishouden van school, ingeperkte persoonlijke vrijheid
  • Isoleren van de buitenwereld of achterlaten in het land van herkomst    
  • Financiële uitbuiting
  • Huwelijksdwang   
  • Eerwraak (moord om familie-eer te herstellen)

 

Gevolgen van huiselijk geweld
Als je langdurig wordt mishandeld kun je het gevoel hebben dat je er alleen voor staat en in een isolement terechtkomen. Het kan angstig zijn je verhaal met anderen te delen. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om de situatie te doorbreken. Zeker als je afhankelijk bent van degene die het geweld pleegt.

Huiselijk geweld komt veel voor en is zeer ingrijpend. Hierdoor is ’thuis’ geen veilige plek meer en dat is onacceptabel.


Huiselijk geweld doorbreken

Iedereen kan te maken krijgen met huiselijk geweld: vrouwen, mannen, kinderen en ouderen. Wanneer je te maken hebt met huiselijk geweld heb je vaak een gevoel van schaamte. Naar de buitenwereld toe ontken je dat er in jouw relatie sprake is van huiselijk geweld. Misschien hoop je dat het weer overgaat. Uit de praktijk blijkt dat dit vaak niet vanzelf stopt en dat je zelf actie moet ondernemen.


Hulp bij huiselijk geweld 

Mijn werkwijze is uniek en persoonsgebonden. Omdat ik zelf ook huiselijk geweld heb meegemaakt, kan ik mij goed verplaatsen in de situatie en je helpen dit te doorbreken. 

Neem vrijblijvend contact op om te bespreken hoe ik je kan helpen. 

E-mailen
Bellen