Daadkrachtig en vrij leven vanuit je hart!
                                        

Disclaimer   

In deze disclaimer wordt verstaan onder: de eigenaar: de eigenaar van de website,

gebruik(en): alle denkbare handelingen,

 U: de gebruiker (bezoeker) van de website,
 de content: alle in de website aanwezige inhoud van My Choice My Life.
Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen  aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar  wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen  vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, maken inbreuk op intellectuele rechten

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk  aan My Choice My Life te worden verzocht.

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen.


Wij behouden ons alle rechten voor. 

E-mailen
Bellen